พระประวัติพระเจ้าลูกเธอ พระองค์เจ้าหญิงวิลาส กรมหมื่นอัปสรสุดาเทพ

พระประวัติ พระเจ้าลูกเธอ พระองค์เจ้าหญิงวิลาส กรมหมื่นอัปสรสุดาเทพ

 

            พระเจ้าลูกเธอ เจ้าหญิงวิลาส กรมหมื่นอัปสรสุดาเทพ เป็นพระราช ธิดาองค์ที่ ๓ ในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว และเจ้าจอมมารดาบาง ประสูติเมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๓๕๔ ตรงกับวันพฤหัสบดี แรม ๕ ค่ำ เดือน ๑ ปีมะเแม พระเจ้าลูกเธอ เจ้าหญิงวิลาส กรมหมื่นอัปสรสุดาเทพ เป็นพระราชธิดาที่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระเมตตา และโปรดปรานเป็นพิเศษ เพราะทรงมีพระปรีชาสามารถรับราชการสนองพระมหากรุณาธิคุณ อย่างใกล้ชิดและได้รับความไว้วางพระราชหฤทัย พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนาขึ้นทรงกรม มีพระนามจารึกใน พระสุพรรณบัฏว่า กรมหมื่นอัปสร สุดาเทพ เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๓๘๑ พระเจ้าลูกเธอ เจ้าหญิงวิลาส กรมหมื่นอัปสรสุดาเทพ ทรงมีพระ ชนมายุ ๓๕ พรรษา สิ้นพระชนม์เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๓๘๘ ตรง กับวันพฤหัสบดี เดือน ๙ แรม ๔ ค่ำ ปีมะเส็ง

Advertisements